TRES ELEMENTOS QUE NOS MOTIVAN A SER FIELES – 2° TIMOTEO 1: 1 – 7